Menu

Guide: 7 trin til en succesfuld influencer marketing-kampagne

Indsigter
Categories

Guide: 7 trin til en succesfuld influencer marketing-kampagne

Der er mange ting at overveje, hvis I vil i gang – og ikke mindst lykkes – med en influencer marketing-kampagne. Vi giver her syv gode ting at overveje i processen.

Influencer marketing er eksploderet som marketingdisciplin de seneste 10 år, og vi er nu begyndt at se en konsolidering i markedet nationalt og i Norden. Influencers er gået fra at være det nye sort til at være mainstream. Væksten i antallet af influencers eller content creators har betydet varierende indholdskvalitet og effekt, hvilket betyder, at det nu er mere essentielt end nogensinde at opstille kriterier for at opnå succes.

Vi har derfor samlet en tjekliste bestående af syv spørgsmål, som I kan stille jer selv – og svare på – hvis I gerne vil skabe en succesfuld influencer marketing-kampagne for jeres brand.

1. Hvorfor ønsker vi at bruge influencers?

Gør jer det klart, hvorfor I som brand ønsker at arbejde med influencers, og dermed hvilken opgave de skal løse for jeres brand. Influencers har styrker og svagheder, så lad målsætningen definere, om det er den rette kommunikationsform.

Influencers er som udgangspunkt et godt valg, når målsætningen er at skabe brand connection, word-of-mouth og kommunikere detaljerede informationer, og det er troværdig kommunikation, fordi vi som forbrugere, når vi følger influenceren, betragter dem som vores trusted advisor.

Er det primære mål at skabe awareness eller trafik til webshop, vil der fortsat være kanaler, der er bedre hertil, som for eksempel tv, outdoor, Facebook eller SEO-optimering.

2. Har vi styr på vores målsætning?

Fastlæg altid KPI’er for influencerens content og posts. Det vil sige, at I skal være skarpe på, om I ønsker at skabe awareness, interesse, engagement, CTR eller andet, da det hænger sammen med valget af influencer, platform, format og content hele vejen igennem. Det er som en ligning, der skal gå op forfra og bagfra.

3. Hvilken type af influencer vil være bedst?

Vurdér, hvilken type af influencer der bedst vil supportere jeres målsætning og brands budskab i kampagnen. Skal det være en ambassadør, ekspert, forbruger, content creator eller mere blot en eksponeringskanal?

Ambassadørerne er ikke nødvendigvis den type influencer med flest følgere, men personen er en kendt eller mindre kendt person, som kan skabe opmærksomhed for jeres brand, hvor en ekspert kan tilføje en blåstempling og troværdighed til brandet. Derimod er den mere klassiske influencer eller content creator skarpe på at producere indhold, der skaber reach og engagement. Influenceren ved, hvilken type content deres følgere engagerer sig med og kan dermed ramme plet med det rigtige indhold til målgruppen.

Ulempen er, at indholdet kan risikere at komme længere væk fra jeres brands identitet, hvorfor det måske kan blive nødvendigt med en vis grad af kontrol af influencerens arbejde (mere om det i punkt 6).

4. Hvordan kan vi bruge data?

Digitalisering har selvfølgelig også givet os indsigt i influencernes følgere. Værktøjer som for eksempel Woomio skaber overblik over followers, engaged audience, average engagement/rate, ligesom det giver indblik i følgernes nationalitet og alder, så I kan sikre, at brandet når den ønskede målgruppe på de ønskede markeder.

De mest populære influencers i specifikke kategorier har ofte mange internationale følgere, hvilket kan være ‘spild-kontakter’, hvis jeres brands primære fokus er Danmark eller det nordiske marked. Væsentligt er det også, at I via disse værktøjer kan tjekke en influencer for fake followers og engagement. Et typisk signal på fake followers er, at den danske influencer har mange internationale følgere fra specifikke lande, for eksempel Brasilien eller Thailand, til trods for, at indholdet på profilen er lokalt, og de skriver på dansk.

5. Hvilken platform og form for content skal vi vælge?

Valg af platform hænger unægteligt sammen med, hvilken platform jeres brands målgruppe er til stede på; er det Instagram, Youtube, TikTok eller andet. Det kan også være, at I som brand ønsker at være først med den nye teknologi, og at det er det, der afgør platform-valget.

Det er også vigtigt at se på, hvilken type content influenceren normalt poster. Er det noget, der er i tråd med jeres brand? Eller vil man som følger undre sig over matchet? Her er det vigtigt at kigge på både æstetikken på influencerens profil og på det konkrete indhold. Det hele er med til at positionere jeres brand, så derfor skal det være alligned med jeres egen kommunikation.

6. Hvor meget skal vi kontrollere influenceren?

Vurdér altid niveauet for jeres egen involvering i influencernes arbejde. De fleste influencere vil mene, at de kender deres målgruppe bedst, og at det bedste resultat dermed opnås ved, at brandet slipper kontrollen og lader influenceren udfører sit job.

Risikoen ved denne model er, at indholdet kommer langt væk fra det, I som brand ønsker at kommunikere, samtidig med de ønskede budskaber måske slet ikke kommer med. Det kan være, at influenceren glemmer helt essentielle elementer som at tagge jeres brand eller vise produktet. Omvendt tilføjer afkaldet på kontrol en høj autenticitet, da det indgår naturligt i influencerens hverdag, og det vil ikke føles så kunstigt og ‘reklame-agtigt’, som man risikerer, hvis man dikterer indholdet mere.

Vurdér, om I som brand selv ønsker at producere indholdet og dermed have fuld kontrol, eller om influenceren skal være content provider. Troværdigheden stiger med kontroltabet og omvendt.

7. Har I styr på lovgivning og rettigheder?

Det er yderst væsentligt at definere, hvem der ejer indholdet i en influencer marketing-kampagne, og hvor det må anvendes. Som brand er det vigtigt, at I overvejer, hvor content skal udrulles. Skal det anvendes i andre lande, på andre digitale platforme, outdoor eller andet? Det kan være en bekostelig affære at tilkøbe rettighederne efterfølgende, og det anbefales at forhandle content-rettigheder til som minimum at indeholde egne SoMe-platforme.

Forbrugerombudsmanden har desuden skærpet lovgivningen og opmærksomheden omkring tydeligheden af annoncering i forhold til influencer marketing, så det er vigtigt at sætte sig ind i disse regler og sikre sig, at de valgte influencers er opmærksomme på og overholder disse.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!